Inventaris- en goederenverzekering

Je hebt behoorlijk geïnvesteerd in jouw inventaris en handelsvoorraad. Wat nu als de boel in de brand vliegt? Of als jouw voorraad niet meer verkoopbaar is door waterschade? Of als alle computers worden gestolen? Vervangen kost geld, veel geld. En jouw bedrijf ligt stil, dat ook nog.

Waarom een inventaris- en goederenverzekering? 

De inventaris- en goederenverzekering dekt schade aan inventaris en goederen én de gemiste omzet door die schade. Voorbeelden van inventaris zijn bureaus, computers en kantoorbenodigdheden. Ook machines vallen onder inventaris. Met goederen wordt jouw handelsvoorraad bedoeld. Dat zijn alle grond- en hulpstoffen die je nodig hebt om een product te maken én de producten die je verkoopt. Dat alles heb je graag goed verzekerd.

540x350_ Inventarisgoederenverzekering.jpg

Dit is wel en niet verzekerd 

Welke zaken wel of niet worden verzekerd, is afhankelijk van de verzekeraar. Met andere woorden, de ene verzekeraar kan de schade wel vergoeden en de ander niet. Bespreek dit goed met jouw adviseur. In het onderstaande overzicht zetten wij op een rijtje welke zaken mogelijk wel of niet zijn verzekerd. Wil je een advies op maat? Extra zaken verzekeren? Neem contact met jouw adviseur.

Schade aan of het bederven van producten door brand, ontploffing, storm of blikseminslag is verzekerd. 

Waterschade aan inventaris of goederen door lekkage valt binnen de dekking van deze verzekering. 

Schade veroorzaakt door (een poging tot) diefstal is verzekerd. Er moet dan wel zichtbaar braakschade zijn. 

Schade veroorzaakt door vandalisme is verzekerd, als iemand onrechtmatig het gebouw binnendringt. 

Kan je niet verder ondernemen en zorgt de schade dus voor inkomstenverlies? Omzetderving (oftewel inkomstenverlies) gerelateerd aan de schade is verzekerd. 

Kosten die je maakt om de schade onmiddellijk te beperken worden vergoed door de verzekeraar.

Kosten die je maakt voor het vaststellen van de schade worden vergoed door de verzekeraar.

De volgende kostbare eigendommen zijn niet verzekerd: contant geld, cheques, waardepapieren, onbewerkte edele metalen en ongezette edelgesteenten, motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, schepen en luchtvaartuigen. Geld kun je wel verzekeren via een aanvullende module. 

Schade die met opzet is veroorzaakt is niet verzekerd. Schade door roekeloosheid ook niet. Roekeloosheid betekent dat je had kunnen weten dat er een grote kans op schade was. Ook deelname aan strafbare activiteiten valt buiten de dekking van de inventaris- en goederenverzekering.

Schades door overstromingen, aardbevingen, atoomkernreacties, rellen, opstanden, oorlog of andere (natuur)rampen zijn niet gedekt. 

Schade aan een eigen bedrijfspand wordt niet vergoed. Daarvoor sluit je een bedrijfsgebouwenverzekering af. 

Extra modules

Ontvang je veel contant geld en bewaar je dit in een kas of kluis? Bij een brand gaat het geld letterlijk in rook op. Met de extra module ‘geld’ verzeker je het verlies van (elektronisch) geld en waardepapieren, schade door het in ontvangst nemen van vals geld, verlies of beroving tijdens het vervoeren en verlies van geld door afpersing of geweld.

Goed verzekerd 

Bij de houtzagerij van Joep brak brand uit. Het fikte flink, dat begrijp je. De hal met machines en het hout, onbewerkt én al gezaagd, ging in vlammen op. Het vuur greep snel om zich heen. Ook het kantoor met computers en kluis moest eraan geloven. Gelukkig had Joep een goede inventaris- en goederenverzekering afgesloten, mét een geldverzekering. - Rick, Adviseur Zakelijk

Quote_Rick-Adviseur-Particulier.jpg

Heb je ook aan deze verzekeringen gedacht?

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een medewerker struikelt en laat wat vallen. Jouw bedrijf levert een gebrekkig(e) product of dienst. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij, jouw medewerker of je product schade aan (spullen van) anderen toebrengt.

Lees meer

Bedrijfsschadeverzekering

De nachtmerrie van iedere ondernemer: je bedrijf komt plotseling stil te liggen. Geen omzet, wel kosten. Huur, salarissen, aflossingen op leningen. Met de bedrijfsschadeverzekering ben je verzekerd tegen omzetverlies en borg je de bedrijfscontinuïteit.

Lees meer

Cyberverzekering

Steeds meer bedrijven zijn het slachtoffer van cybercrime. In 2023 maar liefst 53% van alle Nederlandse bedrijven. Een grote zorg. Gelukkig kan je jouw bedrijf met een cyberverzekering verzekeren tegen de financiële gevolgen van cybercirme.

Lees meer

Wij zijn YINCO

Yinco staat voor Your Insurance Company. Als gevolmachtigd verzekeringsbedrijf kennen wij de verzekeringsmarkt in binnen- en buiteland door en door. Daarom bieden altijd de beste verzekeringsoplossingen. Wij zijn dé schakel tussen de verzekeraar en jouw verzekeringsadviseur.