Bedrijfsschadeverzekering

De nachtmerrie van iedere ondernemer: je bedrijf komt plotseling stil te liggen. Er is geen omzet meer, maar de vaste kosten gaan gewoon door. Huur, salarissen, aflossingen op leningen... de uitgaven zijn groot. Hoe voorkom je problemen? Hoe zorg je voor continuïteit?

Waarom een bedrijfsschadeverzekering? 

Met de bedrijfsschadeverzekering is jouw bedrijf verzekerd tegen omzetverlies als de bedrijfsvoering plots stil komt te liggen. Na een brand bijvoorbeeld of door waterschade, vandalisme of een straatafzetting. De vaste kosten plus de nettowinst worden vergoed. Of je verzekert de omzet minus de variabele kosten, dat kan ook (dat heet de brutowinstmethode). Zo garandeer je de continuïteit van zijn bedrijf. 

540x350_Klant_Bedrijfsschadeverzekering.jpg

Dit is wel en niet verzekerd 

Welke zaken wel of niet worden verzekerd, is afhankelijk van de verzekeraar. Met andere woorden, de ene verzekeraar kan de schade wel vergoeden en de ander niet. Bespreek dit goed met jouw adviseur. In het onderstaande overzicht zetten wij op een rijtje welke zaken mogelijk wel of niet zijn verzekerd. Wil je een advies op maat? Extra zaken verzekeren? Neem contact met jouw adviseur.

Lijd jouw bedrijf omzetverlies door brand, waterschade of storm? Dan wordt de verloren omzet vergoed.

Is er sprake van omzetverlies met als oorzaak vandalisme of diefstal? Dan biedt de verzekering dekking.

Is er schade bij andere panden waardoor een straat of winkelcentrum niet bereikbaar is? En loopt jouw bedrijf hierdoor omzet mis? Dan biedt de bedrijfsschadeverzekering dekking.

Wordt er bodemverontreiniging of asbest in jouw bedrijfspand gesignaleerd en moet jouw bedrijf daardoor sluiten? Dan krijg je de verloren omzet vergoed via de verzekering.

Is er een afname van jouw bedrijfsomzet, met als reden dat jouw klanten minder bestellingen plaatsen? Dan worden de verloren omzet niet vergoed.

De verzekering biedt geen dekking voor verloren omzet die is ontstaan door natuurrampen, als aardbevingen en overstromingen.

Omzetverlies die is ontstaan door opzet of roekeloosheid is niet verzekerd. Roekeloosheid betekent dat de ondernemer had kunnen weten dat er een grote kans op schade was.

Extra modules

De bedrijfsschadeverzekering dekt de vaste kosten en de nettowinst. De extra-kosten-module vergoedt de kosten om de bedrijfsactiviteiten opnieuw op te starten. Denk aan tijdelijke bedrijfsruimte, machines en computers. Aan de kosten van verhuizing, inrichten en weer opruimen. Ook de huur van extra personeel en apparatuur zijn gedekt én de kosten van het reconstrueren van administratieve en technische gegevens. 

Een fout in de berekening  

Hoe het heeft kunnen gebeuren weet Max nog steeds niet. De constructieberekening die hij maakte voor de uitbouw van het bedrijfspand klopte niet. De bouw kwam stil te liggen. Zijn opdrachtgever was ziedend en stelde Max aansprakelijk voor alle extra kosten. Gelukkig kon ik Max geruststellen. De schade valt binnen de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. - Paul, Adviseur Zakelijk

Quote_Paul-Adviseur-Zakelijk.jpg

Heb je ook aan deze verzekeringen gedacht?

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een medewerker struikelt en laat wat vallen. Jouw bedrijf levert een gebrekkig(e) product of dienst. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij, jouw medewerker of je product schade aan (spullen van) anderen toebrengt.

Lees meer

Cyberverzekering

Steeds meer bedrijven zijn het slachtoffer van cybercrime. In 2023 maar liefst 53% van alle Nederlandse bedrijven. Een grote zorg. Gelukkig kan je jouw bedrijf met een cyberverzekering verzekeren tegen de financiële gevolgen van cybercirme.

Lees meer

Inventaris- en goederenverzekering

Je hebt behoorlijk geïnvesteerd in jouw inventaris en handelsvoorraad. Wat als de boel in de brand vliegt of waterschade oploopt? De inventaris- en goederenverzekering dekt schade aan inventaris en goederen én de gemiste omzet door die schade.

Lees meer

Wij zijn YINCO

Yinco staat voor Your Insurance Company. Als gevolmachtigd verzekeringsbedrijf kennen wij de verzekeringsmarkt in binnen- en buiteland door en door. Daarom bieden altijd de beste verzekeringsoplossingen. Wij zijn dé schakel tussen de verzekeraar en jouw verzekeringsadviseur.