Cyberverzekering

Steeds meer bedrijven zijn het slachtoffer van cybercrime. Criminelen vinden steeds nieuwe routes om gevoelige informatie te stelen, systemen te ontwrichten en bedrijven af te persen. Dat is een grote zorg. Een cyberverzekering biedt dekking bij de financiële schade en andere gevolgen van cybercrime.

Waarom een cyberverzekering?

Een cyberverzekering verzekert een bedrijf tegen de financiële gevolgen van cybercriminaliteit. Ook als de schade is veroorzaakt door een menselijke fout. Denk aan een medewerker die nietsvermoedend een phishing e-mail opent, doorklikt en geld overmaakt. Een cyberverzekering verzekert niet alleen de financiële risico’s. De verzekering dekt ook de ondersteuning van specialisten na het incident. Zij helpen de schade zoveel mogelijk te beperken. 

540x350_Cyberverzekering.jpg

Dit is wel en niet verzekerd 

Wil jouw klant een advies op maat? Extra zaken verzekeren? Neem contact met ons op. Onze experts zorgen er graag voor dat de cyberverzekering bij het bedrijf van jouw klant past. De hieronder genoemde dekkingen kunnen verschillen per verzekeringsmaatschappij.

Stelt een ander de onderneming aansprakelijk voor schade door een cyberincident? De cyberverzekering dekt de kosten. Voorbeelden zijn: de kosten van verweer bij aansprakelijkheid, de boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens, de kosten van intern onderzoek en de kosten en boetes in verband met elektronische betaaldiensten (PCI-DSS). 

Lijdt het bedrijf schade door het cyberincident? De cyberverzekering dekt de kosten. Voorbeelden zijn: schade aan programmatuur en diefstal van data, digitale afpersing, hacking van telefoons. 

Schakelt het bedrijf crisismanagers in na het cyberincident? De cyberverzekering dekt de kosten. Voorbeelden zijn: cybersecurity professionals, forensische specialisten, juridisch adviseurs, communicatieprofessionals en deskundigen op het gebied van kredietbeheer.

De cyberverzekering dekt niet materiële schade aan digitale apparaten. Denk aan een glas water dat over een laptop valt. Voor deze schade is een inventarisverzekering nodig. 

Staan er boetes voor een te late oplevering van producten of diensten in de leveringsvoorwaarden? De cyberverzekering dekt niet de kosten van contractuele aansprakelijkheid.

Schade die met opzet is veroorzaakt is niet verzekerd. Schade door roekeloosheid ook niet. Roekeloosheid betekent dat de ondernemer had kunnen weten dat er een grote kans op schade was. Ook deelname aan strafbare activiteiten valt buiten de dekking van de cyberverzekering. 

Extra modules

Zoekt jouw klant een aanvullende dekking? Kies voor een extra module bij de cyberverzekering. Laat ons weten wat jouw klant belangrijk vindt. Wij adviseren je graag.

Kunnen voorraden schade lijden door veranderingen in temperatuur of vochtigheid in een gecontroleerde omgeving? Kies voor deze module. 

Maakt de ondernemer na het cyberincident kosten om aanspraak of schade te voorkomen? Deze module vergoedt de noodzakelijke kosten binnen 72 uur na het cyberincident.  

Is er een aanspraak tegen de ondernemer en/of een medewerker? Eist een verzekeraar hun aanwezigheid bij een rechtszaak? Deze module vergoedt de kosten. 

Je denkt dat het jou niet overkomt

Cybercriminaliteit komt heel veel voor. Bij grote en kleine bedrijven. Je hoeft er niet eens online producten voor te verkopen. Bij het administratiekantoor van Robert klikte een collega op een link en installeerde zo per ongeluk malware. Die malware zette het hele systeem op slot. Voor de sleutel werd een fiks bedrag geëist aan losgeld in bitcoins. Robert was heel blij met zijn cyberverzekering.  - Mert, Adviseur Zakelijk

Quote_Mert-Adviseur-Zakelijk.jpg

Heb je ook aan deze verzekeringen gedacht voor jouw klant?

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Iedereen maakt fouten, soms met grote financiële gevolgen. Een belastingadviseur die een foutieve aangifte doet. Een ICT’er die een programmeerfout maakt. De klant kan de ondernemer aansprakelijk stellen.

Lees meer

Bedrijfsschadeverzekering

De nachtmerrie van iedere ondernemer: het bedrijf komt plotseling stil te liggen. Geen omzet meer, maar de vaste kosten gaan gewoon door. Huur, salarissen, aflossingen op leningen... de uitgaven zijn groot.

Lees meer

Inventaris- en goederenverzekering

Ondernemers investeren behoorlijk in inventaris en handelsvoorraden. Wat nu als daar iets mee gebeurt? Brand, waterschade, diefstal... Vervangen kost veel geld en vaak komt het bedrijf tijdelijk stil te liggen.

Lees meer

YINCO: jouw verzekeringspartner

Yinco staat voor Your Insurance Company. Als gevolmachtigd verzekeringsbedrijf van Nederlandse en internationale verzekeraars bieden wij verzekeringsoplossingen. Wij zijn dé schakel tussen de verzekeraar en de verzekeringsadviseur. Heb je vragen over een cyberverzekering voor jouw klant?