Inventaris- en goederenverzekering

Ondernemers investeren behoorlijk in inventaris en handelsvoorraden. Wat nu als de boel in de brand vliegt? Of als de voorraad niet meer verkoopbaar is door waterschade? Of als alle computers worden gestolen? Vervangen kost geld, veel geld. En het bedrijf ligt stil, ook dat nog.

Waarom een inventaris- en goederenverzekering?

De inventaris- en goederenverzekering dekt schade aan inventaris en goederen én de gemiste omzet door die schade. Inventaris zijn bijvoorbeeld bureaus, computers en kantoorbenodigdheden. Ook machines vallen onder de inventaris. Met goederen wordt de handelsvoorraad bedoeld. Dat zijn alle grond- en hulpstoffen die de onderneming nodig heeft om het product te maken en de producten die het verkoopt. 

540x350_ Inventarisgoederenverzekering.jpg

Dit is wel en niet verzekerd 

Wil jouw klant een advies op maat? Extra zaken verzekeren? Neem contact met ons op. Onze experts zorgen er graag voor dat de inventaris en goederenverzekering bij klant past. De hieronder genoemde dekkingen kunnen verschillen per verzekeringsmaatschappij.

Schade aan of het bederven van producten door brand, ontploffing, storm of blikseminslag is verzekerd.   

Waterschade aan inventaris of goederen door lekkage valt binnen de dekking van deze verzekering. 

Schade veroorzaakt door (een poging tot) diefstal is verzekerd. Er moet dan wel zichtbaar braakschade zijn.   

Schade veroorzaakt door vandalisme is verzekerd, als iemand onrechtmatig het gebouw binnendringt.   

Kan de ondernemer niet verder ondernemen en zorgt de schade dus voor inkomstenverlies? Omzetderving (oftewel inkomstenverlies) gerelateerd aan de schade is verzekerd.   

Kosten die de ondernemer maakt om de schade onmiddellijk te beperken worden vergoed door de verzekeraar.   

Kosten die de ondernemer maakt voor het vaststellen van de schade worden vergoed door de verzekeraar.  

De volgende kostbare eigendommen zijn niet verzekerd: contant geld, cheques, waardepapieren, onbewerkte edele metalen en ongezette edelgesteenten, motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, schepen en luchtvaartuigen. Geld kan de ondernemer wel verzekeren via een aanvullende module.

Schade die met opzet is veroorzaakt is niet verzekerd. Schade door roekeloosheid ook niet. Roekeloosheid betekent dat de ondernemer had kunnen weten dat er een grote kans op schade was. Ook deelname aan strafbare activiteiten valt buiten de dekking van de inventaris- en goederenverzekering. 

Schades door overstromingen, aardbevingen, atoomkernreacties, rellen, opstanden, oorlog of andere (natuur)rampen zijn niet gedekt.   

Schade aan een eigen bedrijfspand wordt niet vergoed. Daarvoor sluit de ondernemer een bedrijfsgebouwenverzekering af.  

Extra modules

Zoekt jouw klant een aanvullende dekking? Kies voor een extra module bij de inventaris- en goederenverzekering. Laat ons weten wat jouw klant belangrijk vindt. Wij adviseren je graag. 

Ontvangt de ondernemer veel contant geld en bewaart hij dit in een kas of kluis? Bij een brand gaat het geld letterlijk in rook op. De extra module ‘geld’ verzekert de ondernemer voor het verlies van (elektronisch) geld en waardepapieren, schade door het in ontvangst nemen van vals geld, verlies of beroving tijdens het vervoeren en verlies van geld door afpersing of geweld. 

Goed verzekerd 

Bij de houtzagerij van Joep brak brand uit. Het fikte flink, dat begrijp je. De hal met machines en het hout, onbewerkt én al gezaagd, ging in vlammen op. Het vuur greep snel om zich heen. Ook het kantoor met computers en kluis moest eraan geloven. Gelukkig had Joep een goede inventaris- en goederenverzekering afgesloten, mét een geldmodule. - Mert, Adviseur Zakelijk

Quote_Mert-Adviseur-Zakelijk.jpg

Heb je ook aan deze verzekeringen gedacht voor jouw klant?

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Even struikelen, een onhandige actie, een productiefoutje. Het kan iedereen overkomen. Zo kan een ondernemer, diens collega of diens product onbedoeld schade toebrengen aan anderen. Of aan spullen van anderen.

Lees meer

Cyberverzekering

In 2023 was maar liefst 53% van alle Nederlandse bedrijven slachtoffer van cybercrime. Criminelen vinden steeds nieuwe routes om gevoelige informatie te stelen, systemen te ontwrichten en bedrijven af te persen. Dat is een grote zorg.

Lees meer

Wagenparkverzekering

Personenauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens en aanhangwagens. Sommige ondernemingen hebben aardig wat auto’s op de balans. Vanaf zeven verzeker je de voertuigen voor de ondernemers in één polis. Dat is wel zo gemakkelijk.

Lees meer

YINCO: jouw verzekeringspartner

Yinco staat voor Your Insurance Company. Als gevolmachtigd verzekeringsbedrijf van Nederlandse en internationale verzekeraars bieden wij verzekeringsoplossingen. Wij zijn dé schakel tussen de verzekeraar en de verzekeringsadviseur. Heb je vragen over een inventaris- en goederenverzekering voor jouw klant?