Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Iedereen maakt fouten. Sommige fouten kunnen grote financiële gevolgen hebben. Een belastingadviseur die een foutieve aangifte doet. Een ICT’er die een programmeerfout maakt. De klant kan de ondernemer aansprakelijk stellen.

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verzekert de ondernemer tegen de financiële gevolgen van beroepsmatige fouten. Of een schadeclaim nu terecht is of niet. De verzekering dekt ook de kosten van juridische bijstand. De BAV is een must voor iedereen die advies geeft. Denk aan financieel adviseurs, accountants, advocaten, architecten en notarissen. Maar ook andere beroepsgroepen hebben baat bij deze verzekering.

540x350_Beroepsaansprakelijkheidverzekering.jpg

Dit is wel en niet verzekerd 

Wil jouw klant een advies op maat? Extra zaken verzekeren? Neem contact met ons op. Onze experts zorgen er graag voor dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij jouw klant past. De hieronder genoemde dekkingen kunnen verschillen per verzekeringsmaatschappij.

Geeft jouw klant een verkeerd advies of maakt hij een fout en lijdt zijn opdrachtgever financieel schade? De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade.

Heeft jouw klant juridische hulp nodig? Rechtsbijstand en verweer om zijn belangen te verdedigen? De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten. 

Zijn er kosten voor het herstellen van documenten die het bedrijf beheert of gebruikt? De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten.

Schade aan personen (letsel) of spullen van anderen valt buiten de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Daarvoor sluit de ondernemer een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af. 

Schade die met opzet is veroorzaakt is niet verzekerd. Schade door roekeloosheid ook niet. Roekeloosheid betekent dat de ondernemer had kunnen weten dat er een grote kans op schade was. Ook deelname aan strafbare activiteiten valt buiten de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Is de schade veroorzaakt door het gebruik van intellectuele eigendommen van een ander? Dat valt buiten de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een fout in de berekening

Hoe het heeft kunnen gebeuren weet Max nog steeds niet. De constructieberekening die hij maakte voor de uitbouw van het bedrijfspand klopte niet. De bouw kwam stil te liggen. Zijn opdrachtgever was ziedend en stelde Max aansprakelijk voor alle extra kosten. Gelukkig kon ik Max geruststellen. De schade valt binnen de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. - Mert, Adviseur Zakelijk

Quote_Mert-Adviseur-Zakelijk.jpg

Heb je ook aan deze verzekeringen gedacht voor jouw klant?

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Even struikelen, een onhandige actie, een productiefoutje. Het kan iedereen overkomen. Zo kan een ondernemer, diens collega of diens product onbedoeld schade toebrengen aan anderen. Of aan spullen van anderen.

Lees meer

Cyberverzekering

In 2023 was maar liefst 53% van alle Nederlandse bedrijven slachtoffer van cybercrime. Criminelen vinden steeds nieuwe routes om gevoelige informatie te stelen, systemen te ontwrichten en bedrijven af te persen. Dat is een grote zorg.

Lees meer

Bedrijfsschadeverzekering

De nachtmerrie van iedere ondernemer: het bedrijf komt plotseling stil te liggen. Geen omzet meer, maar de vaste kosten gaan gewoon door. Huur, salarissen, aflossingen op leningen... de uitgaven zijn groot.

Lees meer

YINCO: jouw verzekeringspartner

Yinco staat voor Your Insurance Company. Als gevolmachtigd verzekeringsbedrijf van Nederlandse en internationale verzekeraars bieden wij verzekeringsoplossingen. Wij zijn dé schakel tussen de verzekeraar en de verzekeringsadviseur. Heb je vragen over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor jouw klant?