Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Iedereen maakt fouten. Sommige fouten hebben grote financiële gevolgen. Een belastingadviseur die een foutieve aangifte doet. Een ICT’er die een programmeerfout maakt. Een relatie kan jou aansprakelijk stellen.

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? 

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verzekert je tegen de financiële gevolgen van beroepsmatige fouten. De schadeclaim is het gevolg van een beroepsfout en een aansprakelijkheidsstelling. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt ook de kosten van juridisch verweer. De BAV is een must als je advies geeft. Denk aan financieel adviseurs, accountants, advocaten, architecten en notarissen. Maar ook andere beroepsgroepen hebben baat bij deze verzekering. Niet alleen het aantal claims wordt ieder jaar groter, maar ook de omvang van de claims. 

540x350_Beroepsaansprakelijkheid.jpg

Dit is wel en niet verzekerd 

Welke zaken wel of niet worden verzekerd, is afhankelijk van de verzekeraar. Met andere woorden, de ene verzekeraar kan de schade wel vergoeden en de ander niet. Bespreek dit goed met jouw adviseur. In het onderstaande overzicht zetten wij op een rijtje welke zaken mogelijk wel of niet zijn verzekerd. Wil je een advies op maat? Extra zaken verzekeren? Neem contact op met jouw adviseur.  

Geeft jouw relatie een verkeerd advies of maakt hij een fout en lijdt zijn opdrachtgever financieel schade? De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade.

Heeft jouw relatie juridische hulp nodig? Rechtsbijstand en verweer om zijn belangen te verdedigen? De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten. 

Zijn er kosten voor het herstellen van documenten die het bedrijf beheert of gebruikt? De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten.

Schade aan personen (letsel) of spullen van anderen valt buiten de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Daarvoor sluit de ondernemer een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af. 

Schade die met opzet is veroorzaakt is niet verzekerd. Schade door roekeloosheid ook niet. Roekeloosheid betekent dat de ondernemer had kunnen weten dat er een grote kans op schade was. Ook deelname aan strafbare activiteiten valt buiten de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Is de schade veroorzaakt door het gebruik van intellectuele eigendommen van een ander? Dat valt buiten de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een fout in de berekening  

Hoe het heeft kunnen gebeuren weet Max nog steeds niet. De constructieberekening die hij maakte voor de uitbouw van het bedrijfspand klopte niet. De bouw kwam stil te liggen. Zijn opdrachtgever was ziedend en stelde Max aansprakelijk voor alle extra kosten. Gelukkig kon ik Max geruststellen. De schade valt binnen de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. - Mert, Adviseur Zakelijk

Quote_Mert-Adviseur-Zakelijk.jpg

Heb je ook aan deze verzekeringen gedacht?

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een medewerker struikelt en laat wat vallen. Jouw bedrijf levert een gebrekkig(e) product of dienst. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij, jouw medewerker of je product schade aan (spullen van) anderen toebrengt.

Lees meer

Cyberverzekering

Steeds meer bedrijven zijn het slachtoffer van cybercrime. In 2023 maar liefst 53% van alle Nederlandse bedrijven. Een grote zorg. Gelukkig kan je jouw bedrijf met een cyberverzekering verzekeren tegen de financiële gevolgen van cybercirme.

Lees meer

Bedrijfsschadeverzekering

De nachtmerrie van iedere ondernemer: je bedrijf komt plotseling stil te liggen. Geen omzet, wel kosten. Huur, salarissen, aflossingen op leningen. Met de bedrijfsschadeverzekering ben je verzekerd tegen omzetverlies en borg je de bedrijfscontinuïteit.

Lees meer

Wij zijn YINCO

Yinco staat voor Your Insurance Company. Als gevolmachtigd verzekeringsbedrijf kennen wij de verzekeringsmarkt in binnen- en buiteland door en door. Daarom bieden altijd de beste verzekeringsoplossingen. Wij zijn dé schakel tussen de verzekeraar en jouw verzekeringsadviseur.