Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een medewerker struikelt en laat wat vallen. Jouw bedrijf levert een gebrekkig product of een gebrekkige dienst. Het kan elke ondernemer overkomen. Zo kan jij, jouw collega of jouw product onbedoeld schade toebrengen aan spullen van jou of derden in jouw zaak.

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? 

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt de kosten als jij, jouw medewerker of je product schade aan (spullen van) anderen toebrengt. Je bent niet verplicht om een AVB af te sluiten. Sommige opdrachtgevers eisen dat echter wel, zeker bij grote klussen. Hoe dan ook: als jouw bedrijfsactiviteiten schade kunnen veroorzaken aan of bij anderen, is het verstandig om een AVB af te sluiten.

540x350_Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.jpg

Dit is wel en niet verzekerd 

Welke zaken wel of niet worden verzekerd, is afhankelijk van de verzekeraar. Met andere woorden, de ene verzekeraar kan de schade wel vergoeden en de ander niet. Bespreek dit goed met jouw adviseur. In het onderstaande overzicht zetten wij op een rijtje welke zaken mogelijk wel of niet zijn verzekerd. Wil je een advies op maat? Extra zaken verzekeren? Neem contact op met jouw adviseur.  

Veroorzaken de werkzaamheden van de ondernemer- of werkzaamheden van zijn medewerkers - schade aan anderen? De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade.

Veroorzaken medewerkers - of de ondernemer zelf - schade aan spullen van anderen? De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten.

Veroorzaken de geleverde producten of diensten schade? Denk aan vlees dat onvoldoende is gegaard en daardoor een voedselvergiftiging heeft veroorzaakt. Het valt binnen de dekking van deze verzekering.

Is er schade ontstaan aan gebouwen van anderen door de ondernemer of door zijn medewerkers? Dat valt binnen de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Veroorzaakt de ondernemer of zijn medewerker schade aan zichzelf of aan het bedrijf? Dat is niet gedekt. 

Schade aan geleende of gehuurde spullen valt niet binnen de dekking van deze verzekering. Hiervoor kan de ondernemer een aanvullende verzekering afsluiten. Schade veroorzaakt met geleende of gehuurde spullen valt wel binnen de dekking.  

Financiële schade van anderen valt niet binnen de dekking van deze verzekering. 

De kosten die de ondernemer maakt om een dienst of product opnieuw te leveren zijn niet gedekt. 

Milieuschade die langzaam ontstaat op een bedrijfsterrein is niet gedekt. Denk aan een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt. Daarvoor sluit je een milieuschadeverzekering.

Schade in verband met asbest valt buiten de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Schade veroorzaakt door luchtvaartuigen, vaartuigen, motorrijtuigen en drones valt niet binnen deze verzekering.  

Schade die met opzet is veroorzaakt is niet verzekerd. Schade door roekeloosheid ook niet. Roekeloosheid betekent dat de ondernemer had kunnen weten dat er een grote kans op schade was. Ook deelname aan strafbare activiteiten valt buiten de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat een pech

Net bij die ene relatie, die relatie die al zo moeilijk tevreden te stellen is, trapte de schilder een emmer verf omver. De deksel liet los en de verf schoot eruit. Over het nieuwe visgraatparket en over het handgeweven kleed. De wereld was te klein. Gelukkig heeft het schildersbedrijf een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering via ons afgesloten. Daarmee is de schade vergoed. - Johan, Adviseur Zakelijk

Quote_Johan-Adviseur-Zakelijk.jpg

Heb je ook aan deze verzekeringen gedacht?

Bedrijfsschadeverzekering

De nachtmerrie van iedere ondernemer: je bedrijf komt plotseling stil te liggen. Geen omzet, wel kosten. Huur, salarissen, aflossingen op leningen. Met de bedrijfsschadeverzekering ben je verzekerd tegen omzetverlies en borg je de bedrijfscontinuïteit.

Lees meer

Cyberverzekering

Steeds meer bedrijven zijn het slachtoffer van cybercrime. In 2023 maar liefst 53% van alle Nederlandse bedrijven. Een grote zorg. Gelukkig kan je jouw bedrijf met een cyberverzekering verzekeren tegen de financiële gevolgen van cybercirme.

Lees meer

Inventaris- en goederenverzekering

Je hebt behoorlijk geïnvesteerd in jouw inventaris en handelsvoorraad. Wat als de boel in de brand vliegt of waterschade oploopt? De inventaris- en goederenverzekering dekt schade aan inventaris en goederen én de gemiste omzet door die schade.

Lees meer

Wij zijn YINCO

Yinco staat voor Your Insurance Company. Als gevolmachtigd verzekeringsbedrijf kennen wij de verzekeringsmarkt in binnen- en buiteland door en door. Daarom bieden altijd de beste verzekeringsoplossingen. Wij zijn dé schakel tussen de verzekeraar en jouw verzekeringsadviseur.