Bedrijfsschadeverzekering

De nachtmerrie van iedere ondernemer: het bedrijf komt plotseling stil te liggen. Er is geen omzet meer, maar de vaste kosten gaan gewoon door. Huur, salarissen, aflossingen op leningen... de uitgaven zijn groot. Hoe voorkom je problemen? Hoe zorg je voor continuïteit? 

Waarom een bedrijfsschadeverzekering?

Met de bedrijfsschadeverzekering is het bedrijf verzekerd tegen omzetverlies als de bedrijfsvoering plots stil komt te liggen. Na een brand bijvoorbeeld of door waterschade, vandalisme of een straatafzetting. De vaste kosten plus de nettowinst worden vergoed. Of je verzekert de omzet minus de variabele kosten, dat kan ook (dat heet de brutowinstmethode). Zo garandeert de ondernemer de continuïteit van zijn bedrijf.

540x350_Klant_Bedrijfsschadeverzekering.jpg

Dit is wel en niet verzekerd 

Welke zaken wel of niet worden verzekerd, is afhankelijk van de verzekeraar. Met andere woorden, de ene verzekeraar kan de schade wel vergoeden en de ander niet. In het onderstaande overzicht zetten wij op een rijtje welke zaken mogelijk wel of niet zijn verzekerd.

Lijd het bedrijf van jouw klant omzetverlies door brand, waterschade of storm? Dan wordt de verloren omzet vergoed.

Is er sprake van omzetverlies met als oorzaak vandalisme of diefstal? Dan biedt de verzekering dekking.

Is er schade bij andere panden waardoor een straat of winkelcentrum niet bereikbaar is? En loopt jouw bedrijf hierdoor omzet mis? Dan biedt de bedrijfsschadeverzekering dekking.

Wordt er bodemverontreiniging of asbest in jouw bedrijfspand gesignaleerd en moet jouw bedrijf daardoor sluiten? Dan krijg je de verloren omzet vergoed via de verzekering.

Is er een afname van de bedrijfsomzet van jouw klant, met als reden dat zijn klanten minder bestellingen plaatsen? Dan worden de verloren omzet niet vergoed.

De verzekering biedt geen dekking voor verloren omzet die is ontstaan door natuurrampen, als aardbevingen en overstromingen.

Omzetverlies die is ontstaan door opzet of roekeloosheid is niet verzekerd. Roekeloosheid betekent dat de ondernemer had kunnen weten dat er een grote kans op schade was.

Extra modules

Zoekt jouw klant een aanvullende dekking? Kies voor een extra module bij de bedrijfsschadeverzekering. Laat ons weten wat jouw klant belangrijk vindt. Wij adviseren je graag.

De bedrijfsschadeverzekering dekt de vaste kosten en de nettowinst. De extra-kosten-module vergoedt de kosten om de bedrijfsactiviteiten opnieuw op te starten. Denk aan tijdelijke bedrijfsruimte, machines en computers. Aan de kosten van verhuizing, inrichten en weer opruimen. Ook de huur van extra personeel en apparatuur zijn gedekt én de kosten van het reconstrueren van administratieve en technische gegevens. 

Opeens was de winkel dicht 

Na een grote brand sloot de gemeente om veiligheidsredenen het overdekte winkelcentrum. Op zich al balen, maar helemaal in de decembermaand. Dat is de maand waarin winkels, zoals de concept store van Eric, de meeste omzet maken. Eric was dolblij dat zijn bedrijfsschadeverzekering de vaste lasten en de gemiste nettowinst vergoedde. - Mert, Adviseur Zakelijk

Quote_Mert-Adviseur-Zakelijk.jpg

Heb je ook aan deze verzekeringen gedacht voor jouw klant?

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Even struikelen, een onhandige actie, een productiefoutje. Het kan iedereen overkomen. Zo kan een ondernemer, diens collega of diens product onbedoeld schade toebrengen aan anderen. Of aan spullen van anderen.

Lees meer

Cyberverzekering

In 2023 was maar liefst 53% van alle Nederlandse bedrijven slachtoffer van cybercrime. Criminelen vinden steeds nieuwe routes om gevoelige informatie te stelen, systemen te ontwrichten en bedrijven af te persen. Dat is een grote zorg.

Lees meer

Inventaris- en goederenverzekering

Ondernemers investeren behoorlijk in inventaris en handelsvoorraden. Wat nu als daar iets mee gebeurt? Brand, waterschade, diefstal... Vervangen kost veel geld en vaak komt het bedrijf tijdelijk stil te liggen.

Lees meer

YINCO: jouw verzekeringspartner

Yinco staat voor Your Insurance Company. Als gevolmachtigd verzekeringsbedrijf van Nederlandse en internationale verzekeraars bieden wij verzekeringsoplossingen. Wij zijn dé schakel tussen de verzekeraar en de verzekeringsadviseur. Heb je vragen over een bedrijfsschadeverzekering voor jouw klant?