Evenementenverzekering

Showtime. De organisator is er klaar voor. En opeens… een ingetrokken vergunning, een zieke artiest, een claim van een bezoeker. Noodweer of misschien zelfs dreiging van terroristen. Het feest gaat niet door. Daar staat de klant dan.

Waarom een evenementenverzekering?

Met ons evenementen polis-pakket is de evenementenorganisator goed en volledig verzekerd tegen de risico’s in deze branche. Wij nemen graag alle zorg uit handen. Zo kan de evenementenorganisator zich volledig richten op waar hij goed in is: het organiseren van evenementen.

540x350_evenementenverzekering.jpg

Kies de dekking die bij jouw klant past

Elke klant is anders en heeft een eigen visie op het verzekeren van risico's. Onze experts zorgen er graag voor dat de recreatiewoningverzekering past bij jouw klant. Voor een recreatiewoningverzekering kan je denken aan de volgende dekkingen.

De organisator heeft recht op vergoeding van kosten, als het evenement moet worden afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de verzekeraar. Verwachte winst kan meeverzekerd worden. Annulering vanwege extreem weer en non-appearance verzekert jouw klant apart (zie volgende clausules).

De organisator verzekert die personen/artiesten, zonder wie het evenement niet doorgaat. Als die persoon ziek wordt of overlijdt, en het evenement dus geannuleerd moet worden, is de schade gedekt tot een limiet, die door de verzekeraar wordt bepaald. De persoon moet gezond zijn bij het afsluiten van de verzekering.

Als de weersomstandigheden zo slecht zijn, dat het evenement moet worden afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd, zijn de kosten gedekt tot een bepaald limiet. De limiet wordt door de verzekeraar vastgesteld.

De organisator kan de verwachte winst meeverzekeren. Als het evenement moet worden afgelast, uitgesteld of onderbroken, krijgt hij de misgelopen inkomsten uitgekeerd. Het bedrag die de organisator uitgekeerd krijgt, wordt door de verzekeraar bepaald. 

Verzeker het materiaal tegen diefstal of schade, op locatie en tijdens vervoer van en naar de locatie. Dat geldt voor eigen materiaal en gehuurd materiaal. Spullen die onbeheerd zijn achtergelaten in een voertuig zijn niet gedekt. Normale slijtage geldt niet als schade en diefstal is gedekt.

Verzeker de kosten van medische zorg, invaliditeit of overlijden na een ongeluk. Dat kan voor personen én voor groepen zoals organisatie (team, vrijwilligers en inhuur) en deelnemers (artiesten, sprekers, e.a.).

Als evenementenorganisator kan je aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van personen. Deze clausule dekt de financiële gevolgen van dit soort claims. 

Geen evenement, wel winst

Driekwart jaar voorbereiding en dan last de burgemeester het evenement af. Organisator Arthur baalde flink. Toch begreep hij het besluit. Het stormde flink. Takken vlogen door de lucht. Hekwerken piepten en kraakten. Doeken klapperden in de wind. Gelukkig heeft Arthur een goede evenementenverzekering afgesloten. De kosten zijn gedekt, net als de misgelopen winst. - Mert, Adviseur Zakelijk

Quote_Mert-Adviseur-Zakelijk.jpg

Heb je ook aan deze verzekeringen gedacht voor jouw klant?

Cyberverzekering

In 2023 was maar liefst 53% van alle Nederlandse bedrijven slachtoffer van cybercrime. Criminelen vinden steeds nieuwe routes om gevoelige informatie te stelen, systemen te ontwrichten en bedrijven af te persen. Dat is een grote zorg.

Lees meer

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Even struikelen, een onhandige actie, een productiefoutje. Het kan iedereen overkomen. Zo kan een ondernemer, diens collega of diens product onbedoeld schade toebrengen aan anderen. Of aan spullen van anderen.

Lees meer

Bedrijfsschadeverzekering

De nachtmerrie van iedere ondernemer: het bedrijf komt plotseling stil te liggen. Geen omzet meer, maar de vaste kosten gaan gewoon door. Huur, salarissen, aflossingen op leningen... de uitgaven zijn groot.

Lees meer

YINCO: jouw verzekeringspartner

Yinco staat voor Your Insurance Company. Als gevolmachtigd verzekeringsbedrijf van Nederlandse en internationale verzekeraars bieden wij verzekeringsoplossingen. Wij zijn dé schakel tussen de verzekeraar en de verzekeringsadviseur. Heb je vragen over een evenementenverzekering voor jouw klant?