Proces schadebehandeling

Heb je schade? Wat vervelend! Met een schadeverzekering van ons ben je verzekerd van een snelle en deskundige schadebehandeling. Meld de schade eerst bij jouw adviseur. Jouw adviseur begeleid je tijdens het schadeproces. Wil je de schade liever rechtstreeks bij ons melden? Dat kan via onderstaand formulier.

beeld_service.jpg

Meld jouw schade hier

*
*
*
*

Zo behandelen wij schades

Om jouw schade te kunnen behandelen hebben wij een door jou ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier nodig. Jouw adviseur kan je helpen met het invullen van het formulier. Om de hoogte van de schade vast te kunnen stellen, ontvangen wij graag een aankoop- of herstelfactuur. Soms vragen wij ook om één of meerdere foto’s van het beschadigde object of om een proces verbaal van aangifte. Jouw adviseur is jouw en ons aanspreekpunt. Als wij je iets willen vragen over de schade of wij willen je informeren, dan nemen wij contact op met jouw adviseur. Jouw adviseur zorgt er vervolgens voor dat je wordt geïnformeerd.

Als je schade hebt, mag je van ons het volgende verwachten:

 • Wij regelen de schadebehandeling snel en deskundig
 • Als de schade hersteld kan worden, kunnen wij voor jou een herstelbedrijf inschakelen
 • Wij houden ons aan de afspraken die wij met jou hebben gemaakt in de polisvoorwaarden
 • Wij houden ons aan de Gedragscode Verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars heeft de kernwaarden en gedragsregels van financiële instellingen in deze gedragscode beschreven. Je kan de gedragscode lezen op de website van het Verbond van Verzekeraars

Na een schade helpen wij jou zo goed mogelijk. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk dat jij je aan een aantal regels houdt:

 • Zorg ervoor dat de schade niet groter wordt
 • Verleen alle medewerking die nodig is om de schade goed te kunnen regelen
 • Geef alle informatie aan de schade-expert die nodig is om de schade te kunnen bepalen. Vraagt de schade-expert jou om gegevens, zoals nota’s of offertes? Geef die dan zo snel mogelijk. De schade-expert kan de schade dan snel afhandelen
 • Doe aangifte in geval van diefstal, vandalisme of als je opzet van een andere partij vermoed. Vraag gegevens van getuigen. Maak foto’s.
 • Pleeg geen fraude. Bij fraude geeft de fraudeur een verkeerde voorstelling van zaken, om bijvoorbeeld een hogere uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Denk daarbij aan het veranderen van bedragen op nota’s, of meer declareren dan de daadwerkelijke schade. Als wij fraude constateren, dan nemen wij passende maatregelen. Bekijk ons fraudebeleid.

Bij jou in de buurt zit altijd wel een gekwalificeerde schadehersteller of aangesloten merkdealer.

Vind een ruitschadehersteller

Vind een autoschadehersteller

Heb je een verzekering lopen bij Allianz? Vind via Top Herstel een schadehersteller bij jou in de buurt. 

Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van jouw schadevergoeding. Raadpleeg voor de exacte regeling de polisvoorwaarden of vraag het aan jouw adviseur.

Je profiteert van:

 • Een lager of geen eigen risico
 • Gegarandeerde herstelkwaliteit, zo blijft jouw voertuig veilig
 • Een gratis leenauto
 • Wij regelen de betaling, u hoeft niets voor te schieten
 • Vier jaar garantie op de uitgevoerde werkzaamheden.

Alle schadeherstelbedrijven zijn door Schadegarant geselecteerd op kwaliteit en service. Jouw schade wordt hersteld met FOCWA-, BOVAG– of merkgarantie. Onze klanten waarderen reparaties van deze herstelbedrijven gemiddeld met een 8,4.

Bij grotere schades schakelen wij een schade-expert in. Een schade-expert bepaalt de omvang van de schade. Ook controleert hij of het verzekerde bedrag klopt. Hij schakelt herstelbedrijven of schoonmaakbedrijven in, informeert jou over mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting en bespreekt preventieve maatregelen. De schade-expert kan een expert zijn van de verzekeraar, of van een extern expertisebureau. Dit laten wij weten op het moment dat wij jouw schade in behandeling nemen.

De schade-expert is op de hoogte van alle voorwaarden en clausules die voor jouw verzekering gelden. Zo kan hij je snel en deskundig op weg helpen. Schade-experts zijn ingeschreven bij de Stichting Nederlands Instituut Van Register Expert (NIVRE). Het NIVRE bevordert de deskundigheid van schade-experts. Meer informatie staat op de website van het NIVRE. De experts die wij inschakelen houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties. Deze kan je na het lezen op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Wilt je naast onze schade-expert ook gebruikmaken van een eigen schade-expert? Dan kan je zelf ook een schade-expert inschakelen. Zo iemand heet een ‘contra-expert’. Jouw eigen expert benoemt met onze schade-expert vooraf een derde schade-expert. Deze derde schade-expert bepaalt wat de schade is, als jouw en onze schade-expert het niet eens kunnen worden over de hoogte van het schadebedrag. De redelijke kosten van alle experts betalen wij, behalve kosten die niets met de schaderegeling te maken hebben.

Wij doen geen beroep op de beperking die nog in de oudere polisvoorwaarden voorkomt, namelijk dat de vergoeding van de kosten van jouw expert beperkt is tot maximaal het bedrag dat wij aan onze expert hebben betaald. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de contra-expert kosten maakt voor belangenbehartiging. Die kosten betalen wij niet behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. Om onverwachte kosten achteraf te voorkomen, is het raadzaam om van tevoren te bepalen wat de contra-expert precies voor jou gaat doen. Jouw adviseur kan jou hierbij helpen. Heb je vragen over het inschakelen van een contra-expert? Stel ze aan jouw adviseur.

Om de oorzaak van de schade duidelijk te krijgen, schakelen wij soms een onderzoeksbureau in. De onderzoeker kan jou vragen stellen over feiten en omstandigheden bij de schade. Wij betalen de kosten van dit onderzoek. De onderzoekers moeten zich houden aan de geldende gedragscodes en protocollen. Je kunt de gedragsregels en protocollen lezen op de website van het Verbond van Verzekeraars. Wil je zelf ook een onderzoek instellen naar de oorzaak van de schade? Dan kan je daarvoor een gekwalificeerd onderzoeksbureau inschakelen. Jouw adviseur kan jou hierover informeren. Deze kosten zijn in dat geval wel voor eigen rekening.

Als je schade hebt en wij laten je schade herstellen, dan geven wij een herstelbedrijf namens jou de opdracht om de schade zo snel mogelijk te beperken en te herstellen. Schadeherstel kan vaak op verschillende manieren en door verschillende bedrijven, zoals een bouwbedrijf of een schoonmaakbedrijf. Wij overleggen altijd met jou en jouw adviseur voordat wij een herstelbedrijf inschakelen. Wij betalen de kosten van het herstelbedrijf. Misschien wil je dat het herstelbedrijf extra werkzaamheden of verbeteringen uitvoert. Vaak is dat mogelijk. Het herstelbedrijf laat jou dan van tevoren weten hoeveel dat kost. Je betaalt zelf voor de kosten van deze extra werkzaamheden. Vaak vragen herstelbedrijven jou een ‘Akte van cessie’ te ondertekenen. Daarmee geef je ons toestemming om de kosten van het herstel rechtstreeks aan het herstelbedrijf te betalen. Ben je niet of niet genoeg verzekerd, of heb je een eigen risico? Dan moet je dat deel van de schade zelf betalen. Heb je een vraag over het herstellen van de schade? Neem dan contact op met het herstelbedrijf. Komen jullie er samen niet uit? Neem dan contact op met de schade-expert.

Het herstelbedrijf helpt jou professioneel, maar ook met oog voor het milieu en de samenleving. Het moet zo duurzaam mogelijk gebeuren. De herstelbedrijven waar wij mee samenwerken voeren het keurmerk ‘Duurzaam Herstel’. De herstelbedrijven worden op duurzaamheid getoetst en voldoen aan strenge eisen.

De schade-expert regelt het herstelbedrijf voor je, maar jij blijft formeel de opdrachtgever. Dat betekent dat je het opdrachtformulier moet ondertekenen. Als er een eigen risico of BTW-verrekening geldt, dan krijg je daarvan de nota.

Heb je een een klacht over onze dienstverlening? Of ben je het niet eens met onze beslissing over jouw verzoek om schadevergoeding? Bespreek jouw klacht dan met jouw adviseur. Jouw adviseur overlegt met ons over een passende oplossing. Ben je niet tevreden met het resultaat? Dan kan je een klacht bij ons indienen. Ben je vervolgens niet tevreden over de behandeling van de klacht door ons? Dan kan je naar het Klachteninstituut voor de financiële dienstverlening (KiFiD). Het KIFID behandelt alleen klachten van consumenten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Wil je precies weten waarvoor je bent verzekerd? Lees dan de polisvoorwaarden en de clausules op jouw polisblad. Jouw verzekeringsadviseur of onze schade-expert kan jou hierop een toelichting geven.

YINCO: jouw verzekeringspartner

Yinco staat voor Your Insurance Company. Als gevolmachtigd verzekeringsbedrijf van Nederlandse en internationale verzekeraars bieden wij verzekeringsoplossingen. Wij zijn dé schakel tussen de verzekeraar en de verzekeringsadviseur.