Beloningsbeleid medewerkers YINCO

De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast salaris. Deze zijn marktconform. Afhankelijk van de functie en beoordeling kunnen onze medewerkers een variabele beloning ontvangen. Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen. De focus ligt op de belangen van de klant en onze onderneming op lange termijn.

De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt zowel de hoogte van de vaste als de variabele beloning van onze medewerkers. Of een medewerker in aanmerking komt voor de variabele beloning, en de hoogte daarvan, is afhankelijk van een aantal criteria. Deze bestaan voor 70% uit niet-financiële criteria. De variabele beloning is gemaximaliseerd tot 20% van het vaste salaris. Artikel 1:120 lid 2 van de Wft is op onze onderneming niet van toepassing.

YINCO: jouw verzekeringspartner

Yinco staat voor Your Insurance Company. Als gevolmachtigd verzekeringsbedrijf van Nederlandse en internationale verzekeraars bieden wij verzekeringsoplossingen. Wij zijn dé schakel tussen de verzekeraar en de verzekeringsadviseur.