Betalingsachterstand

Het kan gebeuren dat je de premie van jouw verzekeringen (tijdelijk) niet kan betalen. Door bijvoorbeeld een daling van inkomen of een onverwachte grote kostenpost. De reden is voor ons niet belangrijk. Wij willen vooral niet dat je door een betalingsachterstand verder in de problemen komt. Voorzie je (betalings)problemen? Neem zo snel mogelijk contact op met jouw adviseur. Samen zoeken jullie dan naar een oplossing om een betalingsachterstand en de gevolgen te voorkomen. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling te treffen. Hoe eerder je contact met je adviseur, hoe meer mogelijkheden er zijn om een regeling te treffen.

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Je heb dertig dagen de tijd om de premie van je verzekering(en) te betalen. Na 16 dagen ontvang je van ons een betalingsherinnering. Heb je na dertig dagen nog niet betaald? Dan ben je niet meer verzekerd. De dekking van je verzekering is wegens wanbetaling komen te vervallen. Hieronder volgt een uitgebreide uitleg van de betalingsachterstandprocedure.

Betalingsachterstand.png

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Je hebt dertig dagen de tijd om de premie van jouw verzekering(en) te betalen. Na 16 dagen ontvang je van ons een betalingsherinnering. Heb je na dertig dagen nog niet betaald? Dan ben je niet meer verzekerd. De dekking van jouw verzekering is wegens wanbetaling komen te vervallen. Hieronder volgt een uitleg van de procedure.

Betalen (dag 0)
Je hebt dertig dagen de tijd om de premie te betalen.

Herinnering (dag 16)
Je hebt nog 14 dagen om te betalen. Goed om te weten: vanaf dag 30 vervalt de dekking van je verzekering. Lukt het je niet om de premie van je verzekering binnenkort te betalen? Neem dan direct contact op met jouw adviseur.

Niet meer verzekerd (dag 30)
Heb je de premie niet betaald? Dan ben je in die periode niet verzekerd heb je geen recht meer op vergoeding bij schade. Ook niet wanneer je achteraf alsnog betaalt. Betaal je toch? Dan ben je vanaf de volgende dag weer verzekerd. Wij kunnen bij een betaalachterstand jouw verzekering beëindigen. Je moet dan nog steeds de premie betalen. De betalingsplicht blijft van kracht. Blijft de betaling uit? Dan schakelen wij een incassobureau in en moet je extra kosten betalen.

Als jouw motorrijtuig onverzekerd is, ben je strafbaar

De Dienst voor het Wegverkeer (RDW) onderzoekt regelmatig of alle geregistreerde motorrijtuigen zijn verzekerd. Is jouw motorrijtuig niet verzekerd? Dan krijg je van RDW een boete van honderden euro’s. Je bent namelijk wettelijk verplicht jouw motorrijtuig te verzekeren.

Incasso (dag 60)
Het incassobureau zorgt ervoor dat wij de premie ontvangen. Vanaf dit moment verloopt het contact via het incassobureau. Niet meer via ons. Het verschuldigde bedrag loopt op. Je moet niet alleen de premie voldoen, maar ook de incassokosten van het incassobureau. Wij werken samen met het incassobureau AGIN Timmermans. AGIN Timmermans is te bereiken via onderstaande contactgegevens:

Deurwaarder
Wij doen het liever niet, maar onze laatste keus is een deurwaarder inschakelen. De deurwaarder kan de rechter inschakelen om betaling van het verschuldigde bedrag af te dwingen. Deze bestaat inmiddels uit de premie, de incassokosten en de kosten voor de deurwaarder.

Wil je voortaan via automatische incasso betalen?

Met een automatische incasso verklein je het risico dat je een premiebetaling mist. Bovendien is het gratis. Neem voor het instellen van automatische incasso contact op met jouw adviseur.

Wij zijn YINCO

Yinco staat voor Your Insurance Company. Als gevolmachtigd verzekeringsbedrijf kennen wij de verzekeringsmarkt in binnen- en buiteland door en door. Daarom bieden altijd de beste verzekeringsoplossingen. Wij zijn dé schakel tussen de verzekeraar en jouw verzekeringsadviseur.