Cyberverzekering

Steeds meer bedrijven zijn het slachtoffer van cybercrime. In 2023 zelfs maar liefst 53% van alle Nederlandse bedrijven. Criminelen vinden steeds nieuwe routes om gevoelige informatie te stelen, systemen te ontwrichten en bedrijven af te persen. Dat is een grote zorg.

Waarom een cyberverzekering? 

Een cyberverzekering verzekert een bedrijf tegen de financiële gevolgen van cybercriminaliteit. Ook als de schade is veroorzaakt door een menselijke fout. Denk aan een collega die nietsvermoedend een phishing e-mail opent, doorklikt en geld overmaakt. Een cyberverzekering verzekert niet alleen de financiële risico’s. De verzekering dekt ook de ondersteuning van specialisten na het incident. Zij helpen de schade zoveel mogelijk te beperken.

540x350_Cyberverzekering.jpg

Dit is wel en niet verzekerd 

Welke zaken wel of niet worden verzekerd, is afhankelijk van de verzekeraar. Met andere woorden, de ene verzekeraar kan de schade wel vergoeden en de ander niet. Bespreek dit goed met jouw adviseur. In het onderstaande overzicht zetten wij op een rijtje welke zaken mogelijk wel of niet zijn verzekerd. Wil je een advies op maat? Extra zaken verzekeren? Neem contact op met jouw adviseur.  

Stelt een ander je aansprakelijk voor schade door een cyberinicident? De cyberverzekering dekt de kosten. Voorbeelden zijn: de kosten van verweer bij aansprakelijkheid, de boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens, de kosten van intern onderzoek en de kosten en boetes in verband met elektronische betaaldiensten (PCI-DSS). 

Lijdt jouw bedrijf schade door het cyberincident? De cyberverzekering dekt de kosten. Voorbeelden zijn: schade aan programmatuur en diefstal van data, digitale afpersing, hacking van telefoons. 

Schakel je crisismanagers in na het cyberincident? De cyberverzekering dekt de kosten. Voorbeelden zijn: cybersecurity professionals, forensische specialisten, juridisch adviseurs, communicatieprofessionals en deskundigen op het gebied van kredietbeheer.  

De cyberverzekering dekt niet materiële schade aan digitale apparaten. Denk aan een glas water dat over een laptop valt. Voor deze schade sluit je een inventarisverzekering af.  

Staan er boetes voor een te late oplevering van producten of diensten in jouw leveringsvoorwaarden? De cyberverzekering dekt niet de kosten van contractuele aansprakelijkheid. 

Schade die met opzet is veroorzaakt is niet verzekerd. Schade door roekeloosheid ook niet. Roekeloosheid betekent dat je had kunnen weten dat er een grote kans op schade was. Ook deelname aan strafbare activiteiten valt buiten de dekking van de cyberverzekering. 

Je denkt dat het jou niet overkomt

Cybercriminaliteit komt heel veel voor. Bij grote en kleine bedrijven. Je hoeft er niet eens online producten voor te verkopen. Bij het administratiekantoor van Robert klikte een collega op een link en installeerde zo per ongeluk malware. Die malware zette het hele systeem op slot. Voor de sleutel werd een fiks bedrag geëist aan losgeld in bitcoins. Robert was heel blij met zijn cyberverzekering. - Mert, Adviseur Zakelijk

Quote_Mert-Adviseur-Zakelijk.jpg

Heb je ook aan deze verzekeringen gedacht?

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Iedereen maakt fouten. Soms met grote financiële gevolgen. Een belastingadviseur die een foutieve aangifte doet. Een ICT’er die een programmeerfout maakt. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert je tegen de financiële gevolgen.

Lees meer

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een medewerker struikelt en laat wat vallen. Jouw bedrijf levert een gebrekkig(e) product of dienst. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij, jouw medewerker of je product schade aan (spullen van) anderen toebrengt.

Lees meer

Bedrijfsschadeverzekering

De nachtmerrie van iedere ondernemer: je bedrijf komt plotseling stil te liggen. Geen omzet, wel kosten. Huur, salarissen, aflossingen op leningen. Met de bedrijfsschadeverzekering ben je verzekerd tegen omzetverlies en borg je de bedrijfscontinuïteit.

Lees meer

Wij zijn YINCO

Yinco staat voor Your Insurance Company. Als gevolmachtigd verzekeringsbedrijf kennen wij de verzekeringsmarkt in binnen- en buiteland door en door. Daarom bieden altijd de beste verzekeringsoplossingen. Wij zijn dé schakel tussen de verzekeraar en jouw verzekeringsadviseur.